Измервания на параметри в хидрогеоложки наблюдателни пунктове чрез устройство за събиране на данни и предаването им чрез телеметричен модул