Валидация на методи за определяне на компонентите на слънчева радиация по спътникови данни, продължителност на слънчевото греене и температура