На 23 март 2022 г. в НИМХ се проведе тържествено събрание по случай 22 март Световен ден на водата и 23 март Световен метеорологичен ден.

За 2022 г. темата за Световния ден на водата е „Подземни води – да направим невидимото видимо“ (Groundwater – Making the invisible visible), а на Световния метеорологичен ден: „Ранно предупреждение - ранна реакция“ (Early Warning and Early Action).

В словото си генералният директор на НИМХ проф. Христомир Брънзов подчерта важността на тези теми, които изразяват общата загриженост за намаляването на водните запаси на нашата планета, зависимостта ни от метеорологичното време и опасностите свързани с измененията на климата. Призовават ни да се обърнем към науката и да търсим решения за ранно предсказване на хидрометеорологичните бедствия, за да могат да се предприемат превантивни действия за намаляване последиците от тях. Проф. Брънзов отбеляза многогодишната научна и приложна дейност на Института в тези направления и постигнатите безспорни успехи.

Зам.-министър председателят и министър на околната среда и водите г-н Борислав Сандов поздрави с празниците колектива на НИМХ и отбеляза приноса на Института в изследванията на подземните води в България и създаването и оперативното използване на системи за ранно предупреждение за бедствия от хидрометеорологичен характер.

Поздравление поднесоха ръководителите на метеорологичните служби на гражданската и на военната авиация г-жа Виктория Фитова и подполковник Милко Николов, представителя на Физически факултет и на катедра „Метеорология и геофизика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. Ренета Димитрова

Бяха прочетени поздравителни адреси от зам.-министър председателя и министър на регионалното развитие г-н Гроздан Караджов, министъра на енергетиката г-н Александър Николов, кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, Директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Николай Николов, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав инж. Павлин Цонев, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ инж. Валери Ценов.

Bulgarian