Седма работна среща SALGEE “Наблюдение на суша & растителност: енергетичен-воден цикъл”

EUMETSAT организира 7-та работна среща SALGEE “Наблюдение на суша & растителност: енергетичен-воден цикъл” (7th SALGEE Workshop “Drought & Vegetation Monitoring: Energy – Water Cycle), която ще се проведе виртуално в периода 24-26 ноември 2021 г. Мисията на проекта SALGEE е да подпомага дейностите на Програмата на EUMETSAT Land Surface Analyses Satellite Application Facility (LSA SAF) за повишаване на ползите за целевия район (Югоизточна и Източна Европа, както и други райони, представляващи интерес), които се предоставят от спътниковите мисии на EUMETSAT (геостационарни и изведените на ниски орбити над Земята). 

Наземните екосистеми са подложени на нарастващо влияние на засушаване, тяхната роля за формиране на време и климат, за свързани с това екстремни явления и тяхната прогноза, все повече се осъзнават. Във връзка с това количествената оценка на влиянието на сушата върху екосистемите е една важна задача от съвременните изследвания. За подпомагане използването на спътникови данни, EUMETSAT е разработил прототип на база данни, свързана с наблюдение на растителност и суша (Prototype Data Cube for Drought & Vegetation Monitoring -   D&V Cube), като нов подход за предоставяне на разнородна информация от различни източници. 

Седмата работна среща SALGEE е насочена към използване на спътникова информация за характеризиране на различни аспекти на сушата, свързаните с това физични процеси и последствия, чрез използване на дълги (климатични) редици от данни. Целта е да се идентифицират изследователските и оперативни възможности за използване на данни за суша, растителност и пожари, предоставени от LSA SAF, и да се представят съответни продукти от CM SAF (Climate Monitoring), H SAF (Support to Hydrology and Water Management), както и от други източници на информация. Ще бъдат представени също опитът от първоначалното използване на D&V Cube и информация относно ползата от потенциални приложения.

SALGEE (The Satellite Applications in Land surface analyses Group for Eastern Europe) е създадена след работната среща “MSG приложения: суша & пожари“, организирана през 2009 г. от EUMETSAT и Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След 2009 г. са проведени шест работни срещи по SALGEE, насочени към сушата от гледна точка на връзките климат-растителност. Тези дейности се координират от хабилитиран учен от секция “Дистанционни измервания“ на НИМХ. На срещите са участвали експерти от 31 държави на пет континента, включвайки автори на спътникови продукти от EUMETSAT, NASA, NOAA и други агенции, водещи изследователи, преподаватели, както и опитни потребители от метеорологичните служби в региона. Двама водещи учени, както и 8 участници от НИМХ са били включени в предходните срещи.

Bulgarian