Справка за времето през изминалия сезон

НИМХ публикува кратка справка за времето, както и картите и графиките за изминалия сезон ( графиките се сменят на 01- число на следващия месец). Подробният анализ за времето по месеци е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-то и 25-то число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!

 

Bulgarian