Справочник за замърсяване на въздуха

Справочник за замърсяване на въздуха, разработен от доц. д-р Емилия Георгиева, доц. д-р Елена Христова, доц. д-р Татяна Спасова от НИМХ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, е публикуван и свободно достъпен за различни заинтересовани страни.

Справочникът е подготвен в рамките на проект INNOAIR, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Документът предстая обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете.

Справочникът съдържа информация за това как замърсяването на въздуха може да повлияе човешкото здраве, екосистемите и биологичното разнообразие, изменението на климата и културното наследство. Освен това, представя вече разработените системи за мониторинг на качеството на въздуха в София, както и стратегии за управление на качеството на въздуха и добри практики от различни държави по света.

Справочникът на български език ще намерите ТУК:
https://sofia-da.eu/images/documents/D4.1.3-Guidebook_BG-publ.pdf

Bulgarian