минал месец

Изминалият месец - кратък анализ

Снимка, подходяща за месеца

Месец септември 2023 г.


Национален институт по метеорология и хидрология  
29 септември 2023 г., София

 Карти:

Средни месечни температури и отклонение от климатичната норма за периода 1991-2020 г. 

Bulgarian

Изминалият месец - карти на температурата и валежа


Средна месечна температура (градуси С), септември
 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), септември
 
Bulgarian