валежи

Изминалият месец - карти на температурата и валежа


Средна месечна температура (градуси С), септември
 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), септември
 
Bulgarian