водно ниво

Състояние на реките

Оперативна информация за речния отток на 01.10.2023 8:00 часа местно време


Забележка: Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви.

Към таблицата с данните
Bulgarian