измервания

Изминалият сезон - анализ

Данни за лятото на 2023 г. в България

Национален институт по метеорология и хидрология
19 септември 2023 г.


Сезонните карти за температурата и валежа (!!! Сменят се на 01-во число на първия месец от следващия сезон)
Хидрометеорологични бюлетини на НИМХ за всеки месец

Bulgarian

Изминалият месец - кратък анализ

Снимка, подходяща за месеца

Месец септември 2023 г.


Национален институт по метеорология и хидрология  
29 септември 2023 г., София

 Карти:

Средни месечни температури и отклонение от климатичната норма за периода 1991-2020 г. 

Bulgarian

Гръмотевична дейност през изминалото денонощие

Почасово (в UTC) разпределение на регистрираните от ATDnet мълнии над района на страната за изминалото денонощие

ATDnet (Arrival Time Differing NETwork) е система на Метофис, използвана от 1987 г., за локализация на мълнии. Тя дава възможност за относително непрекъсната ефективност на детекцията на мълнии над Европа със сравнително малък брой сензори. ATDnet използва сензори, разположени в Европа, Северна Африка и части от Северния Атлантик.

Bulgarian

Изминалият месец - карти на температурата и валежа


Средна месечна температура (градуси С), септември
 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), септември
 
Bulgarian

Снежна покривка

Височина на снежната покривка по данни от станциите на НИМХ към 7.30 ч на датата, посочена на картата. Обновява се веднъж дневно към 12 ч. Лява скала — снежна покривка в сантиметри. Дясна скала — надморска височина в метри за местата без снежна покривка.

Bulgarian