измервания

Изминалият месец - кратък анализ

Снимка, подходяща за месеца

Месец ноември 2022 г.


Национален институт по метеорология и хидрология  
01 декември 2022 г., София

 Карти:

Средни месечни температури и отклонение от климатичната норма за периода 1991-2020 г. 

Bulgarian

Гръмотевична дейност през изминалото денонощие

Почасово (в UTC) разпределение на регистрираните от ATDnet мълнии над района на страната за изминалото денонощие

ATDnet (Arrival Time Differing NETwork) е система на Метофис, използвана от 1987 г., за локализация на мълнии. Тя дава възможност за относително непрекъсната ефективност на детекцията на мълнии над Европа със сравнително малък брой сензори. ATDnet използва сензори, разположени в Европа, Северна Африка и части от Северния Атлантик.

Bulgarian

Снежна покривка

Височина на снежната покривка по данни от станциите на НИМХ към 7.30 ч на датата, посочена на картата. Обновява се веднъж дневно към 12 ч. Лява скала — снежна покривка в сантиметри. Дясна скала — надморска височина в метри за местата без снежна покривка.

Bulgarian