Морски прогнози

Групата по морски прогнози към НИМХ провежда научни и научно-приложни изследвания, свързани с развитие и адаптиране към специфичните условия на Черно море на числени модели за прогноза на ветровото вълнение, щормово повишение на морското ниво (щормови нагони) и моделиране на разпространението в морето на плаващи замърсители, както и изследвания на вълнови климат на Черно море.

Ежедневната оперативна дейност на групата по Морска метеорология към  НИМХ включва 3 вълнови модела: WAVEWATCH III (NOAA), HRES-WAM (High RESolution WAve Model, ECMWF) и SWAN (TU-DELFT) — модели за ветровото вълнение в крайбрежната зона, резултатите от които се използват за анализ и числена краткосрочна прогноза на ветровото вълнение в Черно море.

Вълновите модели се захранват от прогностичните данни за вятъра на френския атмосферен модел ARPEGE и модела ALADIN. Данните от атмосферните модели се смятат два пъти в денонощието (06.00 и 18.00 UTC), след което се изчислява 72-часова прогноза на характеристиките на вълнението (значима височина на вълната, средна посока на разпространение и период на вълната). Моделите покриват акваторията на Черно море с числена мрежа от 41.5° N до 46.5° N и от 28.0° Е до 41.5° Е и пространствена стъпка 0.125° по ширина и дължина, а за модела SWAN пространствената стъпка е 0.033°. 

Моделите WAVEWATCH III и SWAN са валидирани чрез сравняване с алтиметрични данни от спътници, както и от измервания от морски буйове.

Вълновите модели са основните компоненти на системата за ранно предупреждение за хидро-метеорологични рискове (бури, високи вълни, крайбрежни наводнения) по протежението на българския бряг на Черно море. Резултатите им се използват от екипа на НИМХ за прогнозиране на опасни явления в крайбрежната зона и предоставяне на информация на гражданите и институциите чрез системата METEOALARM.

При сключване на договор с НИМХ в Интернет ще са Ви достъпни подробни прогнози за вятъра и вълнението.

За контакти:
      тел. +359 2 462-4610;
      GSM +359 887 507 404;
      WEB http://weather.bg