INNOAir - семинар за измерването, моделирането и прогнозирането на замърсители във въздуха

На 24 септември Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) организира семинар, в рамките на проект ИНОЕЪР, на който  бяха засегнати редица въпроси, свързани с измерването, моделирането и прогнозирането на концентрациите на различни замърсители във въздуха.  В събитието се включиха над 40 участници от различни сфери на дейност.

Имате възможност да разгледате всички представени презентации тук:

 

Bulgarian