Резултати от проведен конкурс в НИМХ за участие в третия етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“

 

Класиране на кандидатите

Модул „Постдокторанти“ 

 1. Заявление с вх. № ЧР-03-17/05.03.2021 г.    519,03 т.
 2. Заявление с вх. № ЧР-03-15/05.03.2021 г.    360,29 т.
 3. Заявление с вх. № ЧР-03-13/04.03.2021 г.    344,23 т.
 4. Заявление с вх. № ЧР-03-6/24.02.2021 г.    168,50 т.

Модул „Млади учени“

 1. Заявление вх. № ЧР-03-20/05.03.2021 г.    366,33 т.
 2. Заявление вх. № ЧР-03-12/04.03.2021 г.    260,33 т.
 3. Заявление вх. № ЧР-03-11/04.03.2021 г.    259,00 т.
 4. Заявление вх. № ЧР-03-14/05.03.2021 г.    223,77 т.
 5. Заявление вх. № ЧР-03-19/05.03.2021 г.    151,50 т.
 6. Заявление вх. № ЧР-03-18/05.03.2021 г.    148,92 т.
 7. _______________________________________________________

 8. Заявление вх. № ЧР-03-16/05.03.2021 г.    142,55 т.
 9. Заявление вх. № ЧР-03-8/01.03.2021 г.    109,00 т.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Националният институт по метеорология и хидрология обяви вътрешен конкурс за участие в третия етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“:

  Модул   Брой места   Работно време  Срок
Млади учени 6 4 часа 6 месеца
Постдокторанти 4 4 часа 6 месеца

 

Информация за условията и необходимите документи за кандидатстване, както и за процедурата за подбор на кандидатите, са дадени в „Правила за кандидатстване и подбор на кандидатите за участие в третия етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Националния институт по метеорология и хидрология“, приети на заседание на Научния съвет на НИМХ, проведено на 15.02.2021  г. 

При посочване на датата, от която съответният кандидат желае да бъде назначен на допълнителен трудов договор по Програмата, да се има предвид, че Програмата приключва на 31.12.2021 г. Освен това, кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ (до 10 години след получаване на първа магистърска степен) или „постдокторант“ (до 5 години след получаване на докторска степен) през целия заявен 6-месечен период на финансиране. 

Документи във връзка с конкурса:
 
Правила за кандидатстване и подбор на кандидатите за участие в третия етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Националния институт по метеорология и хидрология
 
Карта за оценка на кандидат за участие в третия етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в НИМХ в doc и pdf  формат.
 
Декларация за избягване на двойно финансиране по Програмата в doc и pdf  формат.
 
Срок за подаване на необходимите документи за кандидатстване: 05.03.2021 г.
Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ или на електронен адрес: delovodstvo@*** (виж ***по-долу)

------------------

*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Bulgarian