Оперативна информация за речния отток - таблица


17.03.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 118 39,782 6
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 40 5,700 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 23 0,130 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 118 5,998 -42
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 124 71,686 0
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 140 90,000 22
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 68 2,385 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 111 5,560 -8
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 90 37,500 -8
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 42 11,628 -8
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 60 16,083 -4
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 234 27,547 -26
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 157 28,419 -7
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 161 32,742 -12
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 143 10,635 -4
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 106 21,005 n.a.
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 193 130,425 -13
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 150 16,466 -5
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 368 17,603 -28

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 68 n.a. 4
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 198 3,957 -2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 115 9,047 -3
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 400 n.a. n.a.
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 14 1,063 2
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 168 10,422 8
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 138 0,868 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 54 6,540 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 239 35,117 -15
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 15 0,500 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 58 8,511 -7
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 52 3,016 -2
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 77 14,076 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 12 33,763 -2
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,241 -1
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 205 76,648 38
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 28 115,960 0
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 86 18,670 -4
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 254 174,826 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 218 34,322 -4
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 148 11,107 -7
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 222 204,455 -14
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 155 224,253 -6
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 100 17,200 -2
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 n.a. n.a. n.a.

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 133 42,947 -7
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 178 53,846 n.a.
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 68 2,970 -2
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 62 0,645 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 64 1,180 -4
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 90 8,425 -6
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 162 75,263 -12
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 69 6,031 -1
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 43 1,743 2
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 156 115,928 -4
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 47 5,903 -5
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 n.a. n.a. n.a.
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 51 170,115 -9
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 26 0,582 -2

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.