Оперативна информация за речния отток - таблица


21.10.2021 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 28 1,650 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 81 18,502 -6
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 73 20,110 -5
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 20 3,550 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 29 0,313 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,540 -6
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 16 8,064 -4
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 25 16,400 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 68 29,627 -7
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 2,450 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 85 1,150 -5
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 72 9,736 -6
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 80 11,600 -6
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 10 2,500 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 28 3,879 -4
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 118 5,923 -11
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 128 1,310 -3
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 117 4,960 1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 85 2,330 -1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 92 0,850 3
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 80 3,450 -10
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 98 23,900 -5
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 45 2,733 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 198 5,531 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 20 0,100 -2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 162 0,340 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 13 0,677 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 105 0,920 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 70 5,025 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -16 0,247 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 41 0,024 -1
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 104 0,362 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 30 3,392 -6
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 100 7,836 -8
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,086 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 22 2,025 -4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 26 0,741 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 88 15,380 44
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -29 18,552 -7
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 25 0,398 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 162 40,544 -2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 6 71,313 -4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 56 8,685 -6
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 222 112,414 -20
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 145 10,316 -6
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 78 2,698 -3
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 182 130,379 -16
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 134 172,957 -9
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 74 5,781 -12
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 79 17,921 -13
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -46 12,633 -6

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 102 20,199 -6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 120 21,450 -10
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 50 0,575 -4
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 28 0,236 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 44 0,280 -4
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 44 0,232 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 58 1,500 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 84 13,000 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 33 1,029 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 29 0,442 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 48 21,500 -4
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 24 1,800 -3
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 100 5,130 -6
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -54 34,846 -6
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 22 0,320 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.