Оперативна информация за речния отток - таблица


17.08.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 103 31,233 27
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 6 0,855 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 24 0,105 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 27 0,190 -1
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 -20 6,000 -2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 3 n.a. 2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 41 15,555 1
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 45 1,400 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 68 0,688 1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 42 1,750 0
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 74 7,131 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 10 1,200 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 70 2,900 -10
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 121 9,470 5
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 77 2,313 1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 81 0,410 1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,650 -4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 90 27,595 0
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 44 2,572 4
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 147 2,385 -1

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 n.a. n.a. n.a.
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 172 0,901 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 n.a. n.a. n.a.
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 78 5,513 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -20 0,300 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 42 0,000 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 58 n.a. -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 12 0,774 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 60 4,348 -1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,140 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 8 0,895 -2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 20 0,457 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 35 0,786 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -68 3,450 -4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 45 1,510 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 65 3,430 -5
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -33 24,800 -1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 40 4,200 -20
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 140 44,600 4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 128 10,541 7
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 70 1,750 5
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 118 45,328 -5
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 92 52,510 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 58 2,564 10
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 34 3,054 -12
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -82 1,630 5

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 60 n.a. 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 69 n.a. -1
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 55 1,149 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 n.a. 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 40 0,278 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 36 0,010 4
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 52 0,700 1
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 70 4,100 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 34 3,440 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 24 0,180 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 19 n.a. 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 12 0,200 2
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 72 0,800 4
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -111 n.a. -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 21 0,205 -1

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.