Оперативна информация за речния отток - таблица


24.02.2020 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 71 16,350 -7
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 12 1,480 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 19 0,045 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,527 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 24 8,152 -2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 30 22,000 -8
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 79 37,114 -9
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 48 1,550 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 89 2,585 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 70 9,500 -8
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 78 10,307 10
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 11 2,650 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 32 4,728 -4
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 135 10,572 -13
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 142 4,020 -2
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 116 7,602 -4
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 94 6,478 -6
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 68 0,229 -1
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 86 5,488 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 93 30,098 -9
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 32 1,760 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 169 3,139 -1

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 28 0,230 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 170 0,740 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 12 0,611 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 118 3,551 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 65 3,108 3
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -10 0,410 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 74 0,398 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 96 2,552 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 13 1,036 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 64 4,787 -4
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 5 0,140 1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 18 1,444 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 23 0,558 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 39 1,398 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -59 6,218 -2
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 65 3,430 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -34 23,763 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 48 6,371 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 140 36,486 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 82 3,305 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 69 1,639 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 117 40,000 -5
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 92 48,000 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 57 2,380 0
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 50 7,000 -1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -60 6,520 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 72 6,686 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 82 8,300 -2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 50 0,660 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 22 n.a. 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 44 0,358 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 42 0,059 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 61 1,811 0
51750 Струма с. Бобошево 1,718 21,282 215,000 80 7,968 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 36 1,000 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 26 0,284 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 41 16,615 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 20 0,975 -2
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 86 2,650 -2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -89 25,747 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 26 0,410 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.