Оперативна информация за речния отток - таблица


10.12.2018 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 62 11,593 -2
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 8 0,980 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 20 0,086 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,647 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 2 10,800 0
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 28 21,334 0
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 68 28,478 -1
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 0,499 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 69 0,793 2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 56 3,180 2
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 74 6,991 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 0 0,930 -1
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 8 0,981 -6
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 3,750 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 123 1,480 -1
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 114 6,893 -1
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 82 3,166 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 67 0,220 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 76 2,100 n.a.
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 104 39,537 -1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 50 2,925 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 194 4,066 2

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 40 0,570 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 188 2,434 2
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 26 1,310 1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 103 0,512 0
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 78 5,400 -4
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 0 0,560 0
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 78 0,779 -2
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 160 0,983 -2

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 11 0,772 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 118 13,337 7
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,090 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 20 1,171 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 26 0,744 2
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 50 4,500 3
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -31 13,754 -1
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 24 0,259 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 63 2,426 -2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 4 66,554 0
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 34 2,043 -1
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 172 65,434 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 112 6,273 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 75 1,850 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 147 73,400 -1
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 108 93,970 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 46 0,618 0
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 44 6,494 5
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -68 3,361 -1

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 72 7,140 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 88 10,170 2
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 59 1,774 3
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 n.a. n.a. n.a.
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 40 0,251 0
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 46 0,100 1
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 59 1,619 1
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 84 9,564 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 46 1,160 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 25 0,198 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 40 14,700 -2
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 20 0,417 0
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 86 2,661 0
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -84 25,976 -1
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 22 0,270 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.