Оперативна информация за речния отток - таблица


19.03.2019 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с.Василковци 0,079 4,898 233,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с.Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста Бутан 2,000 18,273 735,000 86 20,286 11
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 17 1,707 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 20 0,086 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 38 0,775 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 8 12,691 8
18560 Малки Искър с.Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 39 31,460 -5
18850 Искър с.Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 82 37,979 2
21350 Черни Вит с.Черни Вит 0,270 2,673 195,000 49 0,499 -1
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 102 5,765 2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 78 9,502 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 40 11,100 13
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 42 7,394 2
22800 Осъм с.Изгрев 0,200 11,017 285,000 140 9,600 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В.Търново 0,259 11,656 944,000 125 11,275 -1
23400 Джулюница с.Джулюница 0,070 7,044 575,000 97 7,472 1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 70 0,250 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 86 5,572 -2
23850 Янтра Каранци 3,400 42,043 1 925,000 93 30,039 -1
31550 Черни Лом с.Широково 0,500 3,444 161,489 48 3,017 0
31830 Русенски Лом с.Божичен 0,836 5,450 63,000 178 3,548 0

Черноморски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 38 0,418 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 180 1,680 0
43400 Врана с.Надарево 0,480 2,922 110,000 22 1,425 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 115 3,150 -1
43800 Камчия с.Гроздьово 0,961 15,631 418,000 86 7,200 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 -6 0,458 -2
82850 Факийска река с.Зидарово 0 3,866 288,000 86 0,685 0
83620 Ропотамо с.Веселие 0 1,366 279,000 74 0,090 0

Източнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа c.Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 34 3,019 6
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 84 7,538 -5
71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 11 0,301 3
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 22 1,803 1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 29 1,003 0
71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 60 6,900 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -55 6,112 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 23 0,227 0
72340 Въча Девин - м.Забрал 1,250 9,772 301,705 85 6,820 4
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -31 26,215 -1
72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 68 10,731 7
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 150 50,600 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 121 7,554 2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 74 1,774 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 129 53,396 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 101 74,567 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 68 1,586 -4
61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 66 16,848 6
61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -68 3,361 -1

Западнобеломорски басейн

№ НИМХ Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м.Момина кула 1,280 15,398 334,000 100 18,500 4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 116 21,771 6
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 55 1,181 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 0,001 0,408 13,320 34 n.a. 6
51371 Бистрица (Сов.) лк с.Гърляно 0 0,280 0,770 58 0,663 -2
51100 Речица с.Ваксево 0 0,332 15,280 45 0,078 0
51410 Елешница с.Ваксево 0,150 2,420 58,600 67 3,271 0
51750 Струма с.Бобошево 1,718 21,282 215,000 99 16,800 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 49 1,551 0
51510 Сушицка река с.Полена 0,025 0,620 18,750 30 0,440 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 63 25,694 0
51550 Лебница с.Лебница n.a. n.a. n.a. 28 1,407 6
51560 Струмешница с.Струмешница 0,050 3,679 52,400 96 4,358 -2
51880 Струма с.Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -69 41,035 1
51590 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,435 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.