качество но въздуха

Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България (SIDUAQ)

Основна цел на проекта "Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България " е да се приложат възможностите давани от спътниковите наблюдения за аероз

Bulgarian