aтмосферен аерозол в градска среда

Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда (CARBOAERSOL)

Основна цел на проекта: Получаване на нови знания за концентрациите и пространствено временните вариации на някои биологично и екологично значими замърсители във фини прахови части

Bulgarian