Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда

 

 

Новини

(По-долу всяка дадена дата е линк към страница с новини по проекта)

от 23.12.2022

 

Обща информация за проекта

Националният институт по метеорология и хидрология е партньор в проекта "Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда" (Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment – INNOAIR), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Проектът се координира от Столична община и в него участват още 2 университета, 2 неправителствени организации и 2 фирми.

По думите на заместник-кмета на Столична община, г-н Кристиан Кръстев – ръководител на проекта, „INNOAIR е поглед към бъдещето, пречупен през призмата на настоящите проблеми с трафика и замърсения въздух. Стремежът към по-чист въздух формира силно сътрудничество между учени, бизнес и граждани и доведе до амбициозни и безпрецедентни услуги за обществен транспорт, които трябва да бъдат тествани“.

В рамките на изпълнението на проекта София ще стартира инициативата „Зелен обществен транспорт при поискване“, който ще промени начина на работа на обществения транспорт. Вместо да се движат по предварително определени маршрути, новите електрически автобуси ще създадат маршрутна карта въз основа на търсенето на гражданите, заявено чрез мобилно приложение.

Участието на НИМХ е свързано основно с използването на съвременни подходи при моделиране на атмосферното замърсяване в градска среда, както и с провеждането на 2 експериментални кампании насочени към определяне на ефекта от различни мерки върху концентрациите на въглеводороди и фини прахови частици. Анализирайки данни от всички налични станции за мониторинг на замърсяването на въздуха в столицата и данни за трафика, НИМХ ще извърши пилотно моделиране на влиянието на трафика върху качеството на атмосферния въздух в града.

За повече информация: https://innoair-sofia.eu

Последвайте профилите на проекта в социалните мрежи: https://twitter.com/INNOAIR1 и https://www.facebook.com/innoairsofia/

Справочник за замърсяването на въздуха, разработен от доц. д-р Емилия Георгиева, доц. д-р Елена Христова, доц. д-р Татяна Спасова от НИМХ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, е публикуван и свободно достъпен за различни заинтересовани страни.

Наръчник "131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност"

Семинар за измерването, моделирането и прогнозирането на замърсители във въздуха - 24.09.2021 г.