Новини

Месечен бюлетин за март

Месечният хидрометеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология се публикува около 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Март 2024 г. е десетият пореден най-горещ месец – прессъобщение на Европейската служба за изменение на климата „Коперник“*

 

 

Акценти за температурата на въздуха и на океанската повърхност

Годишен бюлетин на НИМХ за 2023 г.

Годишният хидрометеорологичен бюлетин е годишна оценка за състоянието на климата, въздуха, водите и агрометеорологичните условия в България през предходната година.

Печатното издание може да бъде намерено в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", във всички регионални библиотеки в областните градове, както и в университетските библиотеки на университети с факултети по природо-математически науки.

Eлектронния вариант можете да получите от тук

Кратка справка за времето през март 2024 г. - 29.03.2024 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец март, както и картите и графиките за изминалия месец (сменят се на 1-во число на следващия месец). Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-о и 25-о число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!             

Партньорство на НИМХ и БТА

Последна новина в БТА:

Този месец март е също толкова топъл, колкото и март през 2023 година, съобщиха от НИМХ

Предишни новини:

И трите зимни месеца са относително топли